Wybierz domenę i metodę logowania

Dostęp do systemów Grupy TP jest dozwolony wyłącznie dla uprawnionych użytkowników w celu służbowym, zgodnie z obowiązującymi zasadami korzystania z systemów. Używanie systemów PTK Centertel jest monitorowane. Nielegalny dostęp stanowi naruszenie prawa, a osoby naruszające będą pociągane do odpowiedzialności prawnej.